Dárkové poukazy pro vaše blízké právě v prodeji!
Intenzivní kurzy hubnutí STOB otevíráme již v lednu 2012!

Kurz

Psychologie pro každý den
aneb sám sobě poradcem a psychologem

Komu je kurs určen:
Kurs je určen studentům, kteří se připravují na přijímací zkoušky v oborech psychologie, andragogika, pedagogika a příbuzných. Dále je určen zájemcům z řad veřejnosti, kteří se o psychologii zajímají a zajímá je, jak využít psychologické poznatky v běžném denním životě.

Cíle kurzu:
Seznámit účastníky se základními psychologickými poznatky z oboru psychologie osobnosti, vývojové psychologie a obecné psychologie. Předat účastníkům praktické návody na:
– lepší sebe-poznání,
– podporu sebedůvěry, v partnerství, rodičovství, ve vztazích, při komunikaci na pracovišti, na úřadech, při prosazování vlastních zájmů a cílů.

Témata, která budeme probírat:
1. Co je to psychologie?
O co se opírá, k čemu slouží a jak ji lze prakticky využít pro všední den?

2. Co je to osobnost?
Čím vším je charakterizována? Jaké typy rozlišujeme? Kam patřím já – v čem jsou mé přednosti a omezení? Jak a kde nejlépe své dary mohu využít?
a. Extraverze-introverze
b. Stabilita-labilita
c. Inteligence

3. Důležité životní etapy a křižovatky. Zákonitosti psychického, sociálního a biologického vývoje – kde jsem já a co mě čeká? Krize jako součást života a vývoje.

4. Stres v životě – k čemu je dobrý a kdy škodí? Jak zacházet se sebou, abych obstál-a v krizových situacích? Kde, kdy a u koho hledat pomoc v krizové situaci? Jaké řešení je pro mě vhodnější a proč?

5. Mezilidská komunikace. Proč si někdy nerozumíme? Co všechno sdělujeme druhým a oni nám a jak to děláme? Konflikty a nedorozumění v pohledu rodiče, dítěte a dospělého – podle Erika Berna.

6. Co je to asertivita – proč někdy funguje a někdy ne? Jak sdělovat svůj názor, jak chválit a jak kritizovat.

7. Umění prvního dojmu – jak zaujmout a nepřehnat to? Jak působím na ostatní? Čím to dělám? Vizáž, image a můj osobní styl. Vědomé a neuvědomělé signály a jejich vliv na to, jak nás ostatní přijímají, anebo nepřijímají.

8. Vědomí a nevědomí – přátelé nebo spiklenci? Sen a skutečnost. Paměť, zapamatovávání si a vzpomínky. Jak se nejlépe učit?

9. Co všechno je normální a kde je ta norma? Co to znamená, když … někdo hodně (málo) jí, pije, uklízí, nakupuje, stará se o ostatní apod. Psychosomatika – řeč duše v těle.

Co si odnesete:
Kromě trochy nezbytné teorie se dozvíte něco o sobě, otestujete se, získáte praktické návody pro řešení různých mezilidských situací i nedorozumění, zlepšíte svou sebe-prezentaci, dozvíte se, jaký styl učení nejlépe vyhovuje vašemu mozku a osobnostnímu typu; naučíte se lépe starat o své duševní a fyzické zdraví a budete vědět, kde hledat účinnou pomoc a podporu v případě potřeby.

Organizace kurzu a cena:
Kurz zahrnuje 9 setkání, každé v délce dvou hodin. Čas je vždy rozdělen mezi nezbytnou teorii a pak praktické cvičení (ve skupině nebo ve dvojicích). Hlavní lektorkou kurzu je Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová, asistentka katedry Pedagogiky a Psychologie TUL. Výuka se uskuteční v prostorách poradny Růžová zahrada, Moskevská ul. 638/8, Liberec 1, 3. patro. Čas bude upřesněn dle většinového požadavku účastníků. Další podrobnosti naleznete na webu: www.ruzova-zahrada.cz nebo získáte na telefonu: +420 733 641 001 (Alexandra Hochmanová), mail: .

Cena kurzu: 1.990,- Kč. Platí se předem hotovostně nebo převodem na účet: 670100-2208297965/6210. Při současném přihlášení dvou a více osob (např. kamarádů, kolegů) je cena 1.800 Kč/osobu. Počet míst omezen. Zajistěte si místa včas! .

Těšíme se na vás!

Zobrazit všechny kurzy

Kontakt

Lenka Polívková
Tel.: +420 777 955 333
E-mail:

Na konzultace je nutné se objednat předem e-mailem
nebo telefonicky!

Poradna Růžová zahrada
1. máje 535/50
460 07 Liberec III-Jeřáb
(Business Centrum Řeznická)

Poradna Růžová zahrada
Palackého 3145/41
466 37 Jablonec nad Nisou
(Budova Jablonex Group)

Galerie

Lenka Polívková